Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Ngày 25.11, và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

Được triển khai thực hiện cả trong và ngoài nước từ năm 2022-2030, chương trình tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6-30 tuổi. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng mà các chương trình, đề án khác chưa phủ tới như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, .

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă
10 triệu lượt thanh thiếu nhi được nâng cao năng lực ngoại ngữ đến năm 2030 - ảnh 1

Các câu lạc bộ tiếng Anh và hội nhập quốc tế sẽ sẽ được thành lập và duy trì hoạt động ở các trường ĐH, CĐ, THPT

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

l.t

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế, chương trình sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă\n

Bên cạnh đó, phát huy bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

Đến năm 2030, mục tiêu của chương trình là có ít nhất 10 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động về nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đồng thời phấn đấu 100% các ĐH, CĐ, THPT và cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất một và hội nhập quốc tế.

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

Ngoài việc cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế sẽ đầu tư hiệu quả cho công tác đối ngoại và hội nhập theo cả bề rộng và chiều sâu, tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu của chương trình.

ệulượtthanhthiếunhiđượcnângcaonănglựcngoạingữđếnnă

DÀNH CHO BẠN